content header

VOORWAARDENVOORWAARDEN

Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de villa, het zwembad, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. De eigenaar is in geen enkel geval aansprakelijk voor letsel en/of schade aan eigendommen van huurder en/of medegebruikers veroorzaakt door gebreken aan het gehuurde en/of roerende zaken hieronder begrepen en/of het onoordeelkundige gebruik door huurder hiervan.
Kinderen onder de 12 jaar mogen uitsluitend gebruik maken van het zwembad onder begeleiding en toezicht van volwassenen. U dient zich ervan bewust te zijn dat er geen afsluiting, zoals een hek, rondom het zwembad is. Noch is er een veiligheidsovertrek. Het gebruik van de villa en het zwembad is derhalve geheel voor eigen risico. Zowel wij als eigenaar, als de Service Manager van de villa en het zwembad, sluiten hiermee elke aansprakelijkheid uit.

Als onderdeel van de huurovereenkomst wordt een huurvoorwaarden bijlage voor accoord naar u toegestuurd waarin onder andere bovenstaand is opgenomen.

Beschadiging
U dient bij aankomst samen met degene die de ontvangst met u regelt, de villa en inventaris te controleren om na te gaan of alles aanwezig is en naar behoren functioneert. Alleen op de aankomstdag zelf kunt u eventuele schade, welke niet door u is veroorzaakt, aan ons melden. Voor zover redelijk en indien mogelijk zal alles in het werk worden gesteld om problemen direct te verhelpen.
Bij vertrek dient u de door ons of namens ons vastgestelde schade aan de villa, zwembad en toebehoren zoals inventaris, meubilair en/of apparatuur te vergoeden onder aftrek van de reeds door u betaalde borg.

Beperking aantal overnachtende gasten
Tenzij u specifiek schriftelijke toestemming heeft ontvangen van ons, is het niet toegestaan om meer dan het aantal vooraf opgegeven gasten te huisvesten, of anderszins onderdak te bieden in de villa of op het gehuurde perceel. Maximaal mogen en kunnen er 10 gasten overnachten.

Verzekering
Wij raden u ten sterkste aan een uitgebreide reisverzekering af te sluiten inclusief annuleringsdekking, die ook schade verlies en diefstal van uzelf en reisgenoten dekt. Let er wel op dat uw wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen derden dekking biedt in het buitenland.

OVER ZUID AFRIKAOVER ZUID AFRIKA

Het zonnige Zuid-Afrika is een reisbestemming voor het hele jaar en heeft iedere vakantieganger iets te bieden. Bent u wijnliefhebber of wilt u vooral natuur en wilde dieren zien: in Zuid-Afrika bent u aan het goede adres.

FOTO'S VAN DE VILLAFOTO

vlag van Z-Afrika

FOTO'S OVERIGFOTO

omgeving